Zloženie rady školy:

 

Predseda:  Mgr. Dana Lorencovičová – delegovaný zástupca zriaďovateľa za organizáciu, ktorá sa     podieľa na výchove a vzdelávaní

 

Členovia:  Bc. Klára Korkošová          – zvolený zástupca pedagogických a ostatných zamestnancov     školy

Ing. Marián Valenčík        – delegovaný zástupca zriaďovateľa za poslancov

  1. Renáta Pitoňáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa za obec
  2. Sylvia Pružinská – zvolený zástupca rodičov