Zloženie rady školy

Základná umelecká škola Rakúsy

Zloženie rady školy:

Predseda:

Mgr. Dana Lorencovičová
– delegovaný zástupca zriaďovateľa za organizáciu, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

 

Členovia:

Bc. Klára Korkošová
– zvolený zástupca pedagogických a ostatných zamestnancov školy

Ing. Marián Valenčík
– delegovaný zástupca zriaďovateľa za poslancov

Renáta Pitoňáková
– delegovaný zástupca zriaďovateľa za obec

Sylvia Pružinská
– zvolený zástupca rodičov