TypČísloPopisCelková hodnotaDátumDodávateľ / Druhá zmluvná strana
Faktúra48/18Učebné pomôcky216,6014.12.2018E-GO s.r.o.
Faktúra49/18Revízia a oprava plyn.kotla551,9414.12.2018Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o.
Faktúra50/18Notebook,tlačiareň, tonery1037,0014.12.2018Taurus Gaborčík
Faktúra51/18Inštalácie,archivácia a servis IT196,0019.12.2018František Venglík
Faktúra52/18Router,USB98,0019.12.2018Taurus Gaborčík
Faktúra53/18Energie II.polrok 20181139,6219.12.2018RONDO s.r.o.
Faktúra54/18Učebné pomôcky452,0019.12.2018RYTMUS computer s.r.o.
Faktúra55/18Kanc.,čistiace prostr., učebné pomôcky499,9219.12.2018LUSILA s.r.o.
Faktúra56/18Stravné lístky857,2219.12.2018Up.Slovensko
Faktúra 57/18Za služby TPO a BT90,0020.12.2018Tatrahasil
Faktúra58/18Za služby1010,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra59/18Služby a poradenstvo1490,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra60/18Aktualizácia a úprava
webstránky
1270,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra61/18Obed prac.porada77,6027.12.2018Paloma s.r.o.
Faktúra62/18Výmena podlahovej krytiny na schodoch1013,0031.12.2018Kovoless
Faktúra 63/18Výmena a oprava WC675,0028.12.2018Kovoless
Faktúra64/18Darčekové poukážky205,5428.12.2018Up Slovensko
Faktúra1/19telefón a internet137,578.1.2019ORANGE
Faktúra2/19Telefón a internet137,5731.1.2019ORANGE
Faktúra3/19Učebné pomôcky5,5312.2.2019NOMILANDs.r.o.
Faktúra4/19Telefón a internet141,091.3.2019ORANGE
Faktúra5/19Stravné lístky857,2221.3.2019Up Slovensko
Faktúra6/19Správa webstránky300,0021.3.2019brain STORMING
Faktúra7/19Inštalácia,archiv. a servis IT154,0026.3.2019František Venglík
Faktúra8/19Telefón a internet141,091.4.2019ORANGE
Faktúra9/19Prevádza a registrácia
webstránky
45,601.4.2019INET. sk
Faktúra10/19Prevádzka webstránky-miesto nadlimit3,004.4.2019INET. sk
Faktúra11/19Kanc. a učebné pomôcky373,169.4.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra12/19Čist.prostriedky, učebné pomôcky149,509.4.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra13/19Za služby TPO a BT I.Q.201990,0012.4.2019Tatrahasil
Faktúra14/19Kniha ZUŠ a jej riadenie68,9526.4.2019RAABE
Faktúra15/19Telefón a internet137,5729.4.2019ORANGE
Faktúra16/19Kontrola PHP9,5015.5.2019Tatrahasil
Faktúra17/19Stravné lístky857,2216.5.2019Up Slovensko
PDFZmluva1/19Zmluva o dielo - pracovná zdravotná služba
31.5.2019PZS s.r.o. Poprad - Matejovce
Faktúra18/19Telefón a internet137,5730,5.2019ORANGE
Faktúra19/19aSc Agenda žiakov rok 2020159,0011.6.2019ASC Bratislava
Faktúra20/19Publikácia ZUŠ a jej riadenie41,4512.6.2019RAABE Slovensko
Faktúra21/19Tlačivá41,6517.6.2019ŠEFT a.s. B.Bystrica
Faktúra22/19Energie I.polrok1155,8024.6.2019RONDO s.r.o. Kežmarok
Faktúra23/19Telefón a internet137,571.7.2019ORANGE
Faktúra24/19Služby PZS vypracovanie kat.prác264,0027.6.2019PZS s.r.o Poprad-Matejovce
Faktúra25/19Za tovar317,291.7.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra26/19Pedagogické diáre32,809.7.2019RAABE Slovensko
Faktúra27/19Služby TPO a BT90,0012.7.2019Tatrahasil Poprad
Faktúra28/19Školenie 320,002.7.2019brain Storming s.r.o.
Faktúra29/19Telefón a internet137,6529.7.2019Orange
PDFZmluva2/19Zmluva o nájme priestorov ZUŠ1.7.2019RONDO s.r.o. Kežmarok
PDFZmluva3/19Zmluva o poskytovaní priestorov na činnosť ZUŠ28.8.2019ZŠ s MŠ Rakúsy

Archív