Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov

Organizácia  a realizovanie výchovno vzdelávacieho procesu na    

            základe rozhodnutia MŠ-SR pre vyučovanie v ZUŠ .

 Rozhodnutie ministra školstva SR č. 2020/17949:1-A1810

zo dňa 23. 10. 2020 .

 S účinnosťou od pondelka 26. októbra do 27.novembra 2020 sa mimoriadne prerušuje  skupinové aj individuálne školské vyučovanie v základných umeleckých školách .

Skupinové aj individuálne vyučovanie sa bude organizovať formu dištančného vzdelávania a kontaktu so žiakmi a rodičmi  :

I. vzdelávanie pomocou digitálnej technológie  –  email ,edupage, telefón

II. vzdelávanie bez digitálnych technológií –  zasielanie  podkladov poštou , do schránky ,   možnosťou   doručenia podkladov osobným kontaktom , ak to stanovené pravidlá nadriadených orgánov povoľujú .
Ďakujeme  za ústretovosť ,prajeme dobré zdravie a optimizmus        –  pedagógovia  ZUŠ  Rakúsy