Základná umelecká škola Rakúsy 33

                                        Vážení rodičia, milí žiaci ! Základné opatrenia pre základné umelecké školy od 25.10.2021 Vyučovanie v škole sa dôsledne riadi školským…

Continue Reading →