Aktuálna informácia

Milí žiaci.

Základná umelecká škola Rakúsy sa vynovuje.Pokračujú práce  v interiéri , aj exteriéri .

Určite ste si všimli, máme novú farebnú  fasádu.

 Vyučovanie bude preto na našej škole aj nadaľej prebiehať dištančnou formou .