Deň otvorených dverí v ZUŠ 2018

Deň otvorených dverí v ZUŠ

 

 

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium v Základnej umeleckej škole Rakúsy a rodičov na Deň otvorených dverí (prehliadku našej školy), ktorý sa uskutoční dňa 15. júna 2018 od 10,00 hod. do 15,00 hod.

 

Kultúrne podujatie

Žiaci ZUŠ si svoje zručnosti a talent nadobudnuté počas školského roka odprezentujú na kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2018 (štvrtok) v areáli Obecného úradu v Rakúsoch o 16.00 hodine. Vítaní sú rodičia žiakov aj širšia verejnosť.