Organizácia školského roka

 Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020:

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október –

31. október 2019

4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)

 

jarné
Košický kraj,

Prešovský kraj

28. február 2020 (piatok) 2. marec–

6. marec 2020

9. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020 (streda)
letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl –

31. august 2020

2. september 2020 (streda)