Oznam 05.02.2021

        Základná umelecká škola  Rakúsy  33                                                                           

              Návrat do škôl 2021

                                    od 8. februára 2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu  a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzkach , v školských zariadeniach od  8. februára 2021 nasledovné :

Základná umelecká škola

 prezenčne vzdelávanie  individuálna výučba hudobný  odbor-  hra na gitare, akordeóne , keyboarde, husliach  pre žiakov vo   veku 1. stupňa ZŠ                                  

 dištančne vzdelávanie individuálna výučba hudobný  odbor  pre žiakov vo  veku 2. stupňa ZŠ a starší                                                                                                  

 dištančne vzdelávanie individuálna výučba hudobný  odbor – spev, dychové nástroje,                                                  

dištančne vzdelávanie skupinová výučba hudobný  odbor -hudobná náuka ,

 dištančne vzdelávanie  skupinová výučba výtvarný odbor – výtvarná príprava , výtvarná tvorba 

Podmienka pre vstup do Základnej umeleckej školy :                                                                   doklad-prehlásenie o bezinfekčnosti na Covid-19   zamestnancov a  zákonného zástupcu žiaka 

        Ďakujeme za ústretovosť  zamestnanci  ZUŠ Rakúsy