OZNAM

Podľa rozhodnutia ministra školstva ,vedy a športu číslo 2020/ 18259:4-A1810 zo dňa 1.12.2020 vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21.decembra 2020 do 8.januára 2021 . Nástup do školy bude 11.januára 2021 v nadväznosti na nariadenia vlády a epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky


Vianočný pozdrav
Žiariace hviezdičky a svetielka stromčeka nech prinesú pohodu Vianoc do vašich príbytkov a šťastie ,pevné zdravie i pracovný elán nech vás naplnia v Novom Roku 2021
vinšuje kolektív
zamestnancov Základnej umeleckej školy Rakúsy