– Výtvarné umenie a svet –

cesta vizuálnej komunikácie

Naša očarujúca príroda ,studnica tvarov, farieb ,skladieb , pre potešenie, poučenie i uspokojenie .

Ak máte potrebu vyjadriť myšlienku vyjadrujte, skladajte verše a básnite , alebo kreslite tvaroslovie pred vami a

cvičte svoje oči , ruky a možno aj duchovno .

BC. Klára Korkošová výtvarný odbor