Základná umelecká škola Rakúsy 33

Jeseň sa rozbehla a začal nám aj nový školský rok 2021/2022 .Naše triedy sú pripravené vás žiakov prijať k tvorivej činnosti a rozvíjaniu vašich kreatívnych daností vo výtvarnom ,hudobnom a dramatickom odbore . Tešíme sa na stretnutie s vami žiakmi aj vašimi rodičmi .

Kolektív pedagógov a zamestnancov Základnej umeleckej školy

Okres Kežmarok sa nachádza v oranžovej farbe s nutnosťou dodržiavania konkrétnych kritérií bezpečnosti a hygieny v súvislosti s COVID 19 .

Pred vstupom do školy je potrebné preukázať sa vyhlásením o bezpríznakovosti .