Základná umelecká škola Rakúsy Pozývame žiakov i dospelých záujemcov o hudobné a výtvarné umenie na prebiehajúce Prijímacie konanie a Zápis žiakov na školský rok 2020/2021

Prosíme o dôsledné dodržiavanie hygienických úkonov a pokynov Ministerstva školstva pre rodičov a žiakov v súvislostis COVID 19 .

Všetkým uchádzačom o štúdium v ZUŠ deťom predškolského veku, žiakom i dospelej populácií oznamujeme, že prijímacie konanie a zápis do ZUŠ na školský rok 2020/2021 uskutočňujeme v pracovných dňoch 03.09. -16.09.2021 a čase 10.30 -16.30 hod.Prijímacia skúška mapuje praktické predpoklady na štúdium v hudobnom a výtvarnom odbore .Zápis k štúdiu u jednotlivých triednych učiteľov pre individuálnu a skupinovú výuku je spojený so zberom údajov na vyplnenej prihláške .Pokračuje tiež zadeľovanie žiakov na rozvrh hodín k jednotlivým triednym učiťelom hudobného a výtvarného odboru .

Prajeme veľa tvorivej fantázie a tešíme sa na vás!

Počas skúšky, zápisu i zadeľovania do rozvrhov budeme v ZUŠ dodržiavať predpísané hygienické opatrenia a dôsledne sa riadiť Manuálom vydaným Ministerstvom školstva SR .

Preto v čase do 14. 09. 2020 budeme vyžadovať od žiakov i osôb vstupujúcich do priestorov školy nosenie rúšok , škola zabezpečí ďalšie potrebné hygienické opatrenia.

Komunikácia s triednym učiteľom môže prebiehať aj formou telefonickej a emailovej správy .

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste pred prvou vyučovacou hodinou odovzdali svojmu triednemu učiteľovi zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Dokument si možno vytlačiť doma, pripravené sú aj v tlačenej podobe u triedneho učiteľa a prípadne pri vstupe do školy.

Pomáha vám učenie , rozvíjate vlastnú kreatívnosť a cit pre krásu ?

Štúdiom hudobného odboru na našej škole  rozvíjame zručnosťou v hre na hudobných nástrojoch (klavír – keyboard, akordeón, gitara, husle, ), alebo sólový spev. Umeleckú prezentáciu v tomto odbore dopĺňajú žiacke koncerty a rôzne vystúpenia.

Štúdiom výtvarného odboru získame skúsenosť s technikami kreslenia, maľbou, grafikou a vyskúšame si prácu s hlinou, štukom, drevom, sklom aj inými materiálmi .

Plánujeme vytvoriť možnosti k získaniu potrebných zručnosti pri práci s počítačovou grafikou . Výtvarné práce žiakov sa prezentujú na rôznych žiackych výstavách,tvorivých dielňach a súťažiach doma aj v zahraničí .

Rozmanitosť jesenných farieb , nádherná scenéria okolitých kopcov i tvorivé poučenie všadeprítomnou históriou nech sú našou inšpiráciou a povzbudením k tvorivej umeleckej práci.

Kolektív zamestnancov ZUŠ