TypČísloPopisCelková hodnotaDátumDodávateľ / Druhá zmluvná strana
PDFZmluva1/19Zmluva o dielo - pracovná zdravotná služba
31.5.2019PZS s.r.o. Poprad - Matejovce
PDFZmluva2/19Zmluva o nájme priestorov ZUŠ1.7.2019RONDO s.r.o. Kežmarok
PDFZmluva3/19Zmluva o poskytovaní priestorov na činnosť ZUŠ28.8.2019ZŠ s MŠ Rakúsy
PDFMandátna zmluvaSlužby technika PO a BZP28.10.2020Tatrahasil servis s.r.o.
Lidická 1623/39 Poprad
Faktúra48/18Učebné pomôcky216,6014.12.2018E-GO s.r.o.
Faktúra49/18Revízia a oprava plyn.kotla551,9414.12.2018Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o.
Faktúra50/18Notebook,tlačiareň, tonery1037,0014.12.2018Taurus Gaborčík
Faktúra51/18Inštalácie,archivácia a servis IT196,0019.12.2018František Venglík
Faktúra52/18Router,USB98,0019.12.2018Taurus Gaborčík
Faktúra53/18Energie II.polrok 20181139,6219.12.2018RONDO s.r.o.
Faktúra54/18Učebné pomôcky452,0019.12.2018RYTMUS computer s.r.o.
Faktúra55/18Kanc.,čistiace prostr., učebné pomôcky499,9219.12.2018LUSILA s.r.o.
Faktúra56/18Stravné lístky857,2219.12.2018Up.Slovensko
Faktúra 57/18Za služby TPO a BT90,0020.12.2018Tatrahasil
Faktúra58/18Za služby1010,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra59/18Služby a poradenstvo1490,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra60/18Aktualizácia a úprava
webstránky
1270,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra61/18Obed prac.porada77,6027.12.2018Paloma s.r.o.
Faktúra62/18Výmena podlahovej krytiny na schodoch1013,0031.12.2018Kovoless
Faktúra 63/18Výmena a oprava WC675,0028.12.2018Kovoless
Faktúra64/18Darčekové poukážky205,5428.12.2018Up Slovensko
Faktúra1/19telefón a internet137,578.1.2019ORANGE
Faktúra2/19Telefón a internet137,5731.1.2019ORANGE
Faktúra3/19Učebné pomôcky5,5312.2.2019NOMILANDs.r.o.
Faktúra4/19Telefón a internet141,091.3.2019ORANGE
Faktúra5/19Stravné lístky857,2221.3.2019Up Slovensko
Faktúra6/19Správa webstránky300,0021.3.2019brain STORMING
Faktúra7/19Inštalácia,archiv. a servis IT154,0026.3.2019František Venglík
Faktúra8/19Telefón a internet141,091.4.2019ORANGE
Faktúra9/19Prevádza a registrácia
webstránky
45,601.4.2019INET. sk
Faktúra10/19Prevádzka webstránky-miesto nadlimit3,004.4.2019INET. sk
Faktúra11/19Kanc. a učebné pomôcky373,169.4.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra12/19Čist.prostriedky, učebné pomôcky149,509.4.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra13/19Za služby TPO a BT I.Q.201990,0012.4.2019Tatrahasil
Faktúra14/19Kniha ZUŠ a jej riadenie68,9526.4.2019RAABE
Faktúra15/19Telefón a internet137,5729.4.2019ORANGE
Faktúra16/19Kontrola PHP9,5015.5.2019Tatrahasil
Faktúra17/19Stravné lístky857,2216.5.2019Up Slovensko
Faktúra18/19Telefón a internet137,5730,5.2019ORANGE
Faktúra19/19aSc Agenda žiakov rok 2020159,0011.6.2019ASC Bratislava
Faktúra20/19Publikácia ZUŠ a jej riadenie41,4512.6.2019RAABE Slovensko
Faktúra21/19Tlačivá41,6517.6.2019ŠEFT a.s. B.Bystrica
Faktúra22/19Energie I.polrok1155,8024.6.2019RONDO s.r.o. Kežmarok
Faktúra23/19Telefón a internet137,571.7.2019ORANGE
Faktúra24/19Služby PZS vypracovanie kat.prác264,0027.6.2019PZS s.r.o Poprad-Matejovce
Faktúra25/19Za tovar317,291.7.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra26/19Pedagogické diáre32,809.7.2019RAABE Slovensko
Faktúra27/19Služby TPO a BT90,0012.7.2019Tatrahasil Poprad
Faktúra28/19Školenie 320,002.7.2019brain Storming s.r.o.
Faktúra29/19Telefón a internet137,6529.7.2019Orange
Faktúra30/19Telefón a internet139,642.9.2019Orange
Faktúra31/19Správa webstránky300,002.9.2019brain Storming
Faktúra32/19Inšt., archiv. a servis IT98,003.9.2019František Venglík
Faktúra 33/19Za materiál122,003.9.2019TAURUS Gaborčík
Faktúra34/19Stravné lístky857,226.9.2019Up Slovensko
Faktúra35/19Kniha - ZUŠ a jej riadenie41,756.9.2019RAABE Slovensko
Faktúra36/19Kniha - Prechod na nový zákon35,0018.9.2019RAABE Slovensko
Faktúra37/19Programové vybavenie WINIBEU, WINPAM155,3518.9.2019IVES Košice
Faktúra38/19Telefón a internet193,661.10.2019Orange
Faktúra39/19OP a OS pren.náradia a spotrebičov112,008.10.2019Revitec s.r.o.
Faktúra41/19Stravné lístky857,2216.10.2019Up Slovensko
Faktúra42/19Výkon TPO a BT90,0017.10.2019Tatrahasil
Faktúra43/19Kreatívny a výtvar. materiál204,5729.10.2019NOMILAND s.r.o.
Faktúra44/19Za služby61,5029.10.2019Paloma s.r.o.
Faktúra45/19Telefón a internet173,7329.10.2019Orange
Faktúra46/19Čist., kanc. potreby a učebné pomôcky555,055.11.2019Lusila s.r.o.
Faktúra47/19Kniha ZUŠ a jej riadenie42,3926.11.2019RAABE
Faktúra48/19Revízia plyn. kotla165,6027.11.2019Andrej Slivka, plynoservis
Faktúra49/19Telefón a internet133,882.12.2019ORANGE
Faktúra50/19Učebné pomôcky388,002.12.2019RYTMUS s.r.o. Kežmarok
Faktúra51/19Tovar-čist.,dezinf. prostr.372,893.12.2019Ján Šurina TVS
Faktúra52/19Servis výpočtovej techniky98,0011.12.2019František Venglík
Faktúra53/19Za výkon TPO a BT90,0016.12.2019Tatrahasil Poprad
Faktúra54/19Za tovar272,6216.12.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra55/19Za stravné lístky1 100,1016.12.2019Up Slovensko
Faktúra56/19Za tovar120,7418.12.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra57/19Za energie1269,8818.12.2019RONDO s.r.o.
Faktúra58/19Pracovné odevy a obuv464,7019.12.2019Iveta Barnášová Kežmarok
Faktúra1/20Telefón a internet134,963.1.2020ORANG
Faktúra2/20Antivírus na 2 roky34,6017.1.2020TAURUS
Faktúra3/20Telefón a internet132,5629.1.2020ORANGE
Faktúra4/20Správa webstránky
I. polrok
300,003.2.2020STORMING
Faktúra5/20Kniha - ZUŠ a jej riadenie41,7513.2.2020RAABE
Faktúra6/20Stravné lístky1 100,1024.2.2020Up. Slovensko
Faktúra7/20Telefón a internet133,762.3.2020ORANGE
Faktúra8/20Kniha Účt. súvzť.v samospráve33,0023.2.2020RVC Štrba
Faktúra9/20Servis IT42,0023.3.2020Venglík František
Faktúra10/20Telefón a internet132,561.4.2020ORANGE
Faktúra11/20ZUŠ a jej riadenie - kniha41,751.4.2020RAABE Slovensko
Faktúra12/20Doména s hostingom, upgrade miesta 60,0016.4.2020STORMING
Faktúra13/20Služby technika BT a TPO90,0020.4.2020TATRAHASIL Poprad
Faktúra14/20Telefón a internet132,8430,.4.2020ORANGE
Faktúra15/20Kontrola HP38,935.5.2020TATRAHASIL Poprad
Faktúra16/20Upgrade na bezp.certifikát pre OOÚ, správa webstránky355,005.5.2020STORMING
Faktúra17/20Telefón a internet132,561.6.2020ORANGE
Faktúra18/20Stravné lístky917,942.6.2020Up Slovensko
Faktúra19/20Program na rok 2021159,0012.6.2020aSc Agenda
Faktúra20/20Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7515.6.2020RAABE Slovensko
Faktúra21/20Tovar -čist. a dezinf. prostriedky26,8823.6.2020LUSILA s.r.o.
Faktúra22/20Servis výpočtovej techniky70,002.7.2020František Venglík
Faktúra23/20Telefón a internet132,561.7.2020ORANGE
Faktúra24/20Služby TPO a BT90,0014.7.2020TATRAHASIL
Faktúra25/20Tlačivá59,8314.7.2020ŠEFT a.s.
Faktúra26/20Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7521.8.2020RAABE Slovnsko
Faktúra27/20Štátny znak a preambula SR79,0025.8.2020Megatlač Ružomberok
Faktúra28/20Telefón a internet132,5629.7.2020ORANGE
Faktúra29/20Telefón a internet132,5631.8.2020ORANGE
Faktúra30/20Interiérové vybavenie-skrine628,8028.8.2020B2B Partner
Faktúra31/20Čist.a dezinf. prostriedky241,483.9.2020LUSILA s.r.o.
Faktúra32/20Prevedené práce1 993,003.9.2020KOVOLESS
Faktúra33/20Bezk. teplomery, ochranné rúška202,944.9.2020EURODROGÉRIA Gbelce
Faktúra34/20YAMAHA-uč .pomôcka784,004.9.2020RYTMUS-Computer
Faktúra35/20Stravné lístky1 373,3414.9.2020Up Slovensko
Faktúra36/20Úprava webstránky250,0014.9.2020STORMING
Faktúra37/20APV WINIBEU, WINPAM155,3516.9.2020IVES Košice
Faktúra38/20Držiak na dezinfekciu95,4021.9.2020Kancelária 24 h s.r.o.
Faktúra39/20Telefón a internet132,5630.9.2020ORANGE
Faktúra40/20Žalúzie a siete na okná374,0030.9.2020ENDOR ,M. Debre
Faktúra41/20Pedagogické diáre40,007.10.2020RAABE
Faktúra42/20Tovar na úseku ochrany pred požiarmi26,167.10.2020TATRAHASIL
Faktúra43/20Tabuľa s notovou osnovou194,9012.10.2020INSGRAF
Faktúra44/20Výkon funkcie TPO a BT90,0015.10.2020TATRAHASIL
Faktúra45/20Učebné pomôcky, všeobecný mat.469,2820.10.2020LUSILA s.r.o.
Faktúra46/20Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7520.10.2020RAABE
Faktúra47/20Stravné lístky1 009,0221.10.2020Up Slovensko
Faktúra48/20Telefón a internet125,0628.10.2020ORANGE
Faktúra49/20Stravné lístky1 009,0213.11.2020Up Slovensko
Faktúra50/20Školské lavice a stoličky744,0513.11.2020Kancelária 24h Bratislava
Faktúra51/20Servis výpočtovej techniky154,0030.11.2020František Venglík
Faktúra52/20Telefón a internet125,7930.11.2020ORANGE
Faktúra53/20Darčekové poukážky270,549.12.2020Up Slovensko
Faktúra54/20Služby TPO a BT30,0010.12.2020Ing. Smejkal Tatrahasil
Faktúra55/20Služby TPO a BT60,0010.12.2020Tatrahasil servis s.r.o Poprad
Faktúra56/20Tovar196,3915.12.2020LUSILA s.r.o. Kežmarok
Faktúra57/20Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7515.12.2020RAABE Slovensko
Faktúra58/20Energie1508,0521.12.2020RONDO s.r.o. Kežmarok
Faktúra59/20Stravné lístky917,9428.12.2020Up Slovensko
Faktúra69/20Telefón a internet125,0629.12.2020ORANGE
Faktúra1/21Správa webstránky300,004.1.2021STORMING Kežmarok
Faktúra2/21Webinár76,8028.1.2021Nakladateľstvo FORUM Bratislava
Faktúra3/21Telefón a internet125,061.2.2021ORANGE
Faktúra4/21Tonery,USB kľúč,káble165,0015.2.2021TAURUS Gáborčík
Faktúra5/21Respirátory49,5018.2.2021Lekáreň MAX,Bratislava
Faktúra6/21Stravné lístky917,9418.2.2021Up Slovensko
Faktúra7/21Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7519.2.2021RAABE
Faktúra8/21Videoseminár38,4023.2.2021VERLAG Dashofer
Faktúra9/21Telefón a internet125,063.3.2021ORANGE
Faktúra10/21Stravné lístky1 100,1026.6.2021Up Slovensko
Faktúra11/21Telefón a internet125,0629.3.2021ORANGE
Faktúra12/21Doména a hosting
80,0029.3.2021STORMING Kežmarok
Faktúra13/21Služby BT a PO90,007.4.2021TATRAHASIL servis s.r.o.
Faktúra14/21Tovar67,7915.4.2021LUSILA s.r.o. Kežmarok
Faktúra15/21Kniha ZUŠ a jej riadenie43,0320.4.2021RAABE Slovensko
Faktúra16/21Kontrola has.prístrojov13,4923.4.2021TATRAHASIL servis s.r.o.
Faktúra 17/21Telefón a internet125,0629.4.2021ORANGE
Faktúra18/21Mandátny certifikát105,6029.4.2021Disig,a.s. Bratislava
Faktúra19/21Karta pre el.podpis47,0029.4.2021nakupujbezpeče s.r.o Svit
PDFZmluvaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov29.4.2021Disig, a.s. Bratislava
Faktúra20/21Stravné lístky1 373,3410.5.2021Up Slovensko
Faktúra21/21Tovar97,6131.5.2021LUSILA s.r.o. Kežmarok
Faktúra22/21Servis výpočtovej techniky98,0031.5.2021František Venglík
Sp.Belá
Faktúra23/21Telefón a internet125,2531.5.2021ORANGE
Faktúra24/21Správa webstránky
II.polrok 2021
300,002.6.2021STORMING Kežmarok
Faktúra25/21 Program aSc Agenda rok 2022159,008.6.2021ASC Agenda Bratislava
Faktúra26/21Stravné lístky1 373,3416.6.2021Up Slovensko
Faktúra27/21Kniha ZUŠ a jej riadenie42,3925.6.2021RAABE Slovensko
Faktúra28/21Energie I.polrok 20211 313,9928.6.2021RONDO s.r.o. Kežmarok
Faktúra29/21Tlačivá145,2629.6.2021ŠEFT a.s. B. Bystrica
Faktúra30/21Kanc. a čistiace prostriedky 77,541.7.2021LUSILA s.r.o. Kežmarok
Faktúra31/21Telefón a internet125,0630.6.2021ORANGE
Faktúra32/21Služby BT a PO90,0014.7.2021Tatrahasil servis s.r.o. Poprad
Faktúra33/21Telefón a internet125,202.8.2021ORANGE
Faktúra34/21Kanc.a čistiace potreby90,4924.8.2021LUSILA s.r.o. Kežmarok
Faktúra35/21Tlačivá92,7426.8.2021ŠEFT a.s. B.Bystrica
Faktúra36/21Pedagogické diáre44,1030.8.2021RAABE Slovensko
Faktúra37/21Stravné lístky917,942.9.2021Up Déjenuner s.r.o.
Bratislava
Faktúra38/21Telefón a internet127,962.9.2021ORANGE
Faktúra 39/21Učebné pomôcky79,1513,9.2021MUZIKER a.s. Bratislav
Faktúra40/21Multifunkčné stolíky na výtv.výchovu330,4020.9.2021NOMILAND s.r.o. Košice
Faktúra41/21Učebné pomôcky201,6920.9.2021NOMILAND s.r.o. Košice
Faktúra42/21Učebné pomôcky51,8520.9.2021Martinus s.r.o. Martin
Faktúra43/21Kniha ZUŠ a jej riadenie 41,7521.9.2021RAABE Slovensko Bratislava
Faktúra44/21Kniha Kežmarok a jej okolie237,6028.9.2021CBS s.r.o. Kynceľová
PDFDohoda Dohoda o poskytn.príspevku na podporu vytv.pracovných miest24.9.2021ÚPSVaR *Kežmarok
Faktúra45/21Telefón a internet117,874.10.2021ORANGE
Faktúra46/21Služby BT a TPO90,005.10.2021Tatrahasil servis s.r.o.
PDFZmluvaDodatok k zmluve o poskyt. služiebORANGE
Faktúra47/21Učebné pomôcky, čist.potreby265,1611.10.2021LUSILA s.r.o. Kežmarok
Faktúra48/21WINIBEU, WINPAM program 216,0011.10.2021IVES Košice
Faktúra49/21Stravné lístky917,9419.10.2021Up Dejenuer Bratislava
Faktúra 50/21Stôl do triedy101,2525.10.2021XXXLUTZ Poprad
Faktúra51/21Telefón a internet115,262.11.2021ORANGE
Faktúra52/21Tonery144,0010.11.2021TAURUS Kežmarok
Faktúra53/21Stoličky Styl Arm102,0011.11.2021DAFFER s.r.o Prievidza
Faktúra54/21Odborná konferencia riaditeľov142,8011.11.2021Nakladateľstvo FORUM Bratislava
Faktúra55/21Stravné lístky917,9422.11.2021Up DEJENUER Bratislava

Archív