TypČísloPopisCelková hodnotaDátumDodávateľ / Druhá zmluvná strana
Faktúra48/18Učebné pomôcky216,6014.12.2018E-GO s.r.o.
Faktúra49/18Revízia a oprava plyn.kotla551,9414.12.2018Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o.
Faktúra50/18Notebook,tlačiareň, tonery1037,0014.12.2018Taurus Gaborčík
Faktúra51/18Inštalácie,archivácia a servis IT196,0019.12.2018František Venglík
Faktúra52/18Router,USB98,0019.12.2018Taurus Gaborčík
Faktúra53/18Energie II.polrok 20181139,6219.12.2018RONDO s.r.o.
Faktúra54/18Učebné pomôcky452,0019.12.2018RYTMUS computer s.r.o.
Faktúra55/18Kanc.,čistiace prostr., učebné pomôcky499,9219.12.2018LUSILA s.r.o.
Faktúra56/18Stravné lístky857,2219.12.2018Up.Slovensko
Faktúra 57/18Za služby TPO a BT90,0020.12.2018Tatrahasil
Faktúra58/18Za služby1010,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra59/18Služby a poradenstvo1490,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra60/18Aktualizácia a úprava
webstránky
1270,0019.12.2018brain STORMING
Faktúra61/18Obed prac.porada77,6027.12.2018Paloma s.r.o.
Faktúra62/18Výmena podlahovej krytiny na schodoch1013,0031.12.2018Kovoless
Faktúra 63/18Výmena a oprava WC675,0028.12.2018Kovoless
Faktúra64/18Darčekové poukážky205,5428.12.2018Up Slovensko
Faktúra1/19telefón a internet137,578.1.2019ORANGE
Faktúra2/19Telefón a internet137,5731.1.2019ORANGE
Faktúra3/19Učebné pomôcky5,5312.2.2019NOMILANDs.r.o.
Faktúra4/19Telefón a internet141,091.3.2019ORANGE
Faktúra5/19Stravné lístky857,2221.3.2019Up Slovensko
Faktúra6/19Správa webstránky300,0021.3.2019brain STORMING
Faktúra7/19Inštalácia,archiv. a servis IT154,0026.3.2019František Venglík
Faktúra8/19Telefón a internet141,091.4.2019ORANGE
Faktúra9/19Prevádza a registrácia
webstránky
45,601.4.2019INET. sk
Faktúra10/19Prevádzka webstránky-miesto nadlimit3,004.4.2019INET. sk
Faktúra11/19Kanc. a učebné pomôcky373,169.4.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra12/19Čist.prostriedky, učebné pomôcky149,509.4.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra13/19Za služby TPO a BT I.Q.201990,0012.4.2019Tatrahasil
Faktúra14/19Kniha ZUŠ a jej riadenie68,9526.4.2019RAABE
Faktúra15/19Telefón a internet137,5729.4.2019ORANGE
Faktúra16/19Kontrola PHP9,5015.5.2019Tatrahasil
Faktúra17/19Stravné lístky857,2216.5.2019Up Slovensko
PDFZmluva1/19Zmluva o dielo - pracovná zdravotná služba
31.5.2019PZS s.r.o. Poprad - Matejovce
Faktúra18/19Telefón a internet137,5730,5.2019ORANGE
Faktúra19/19aSc Agenda žiakov rok 2020159,0011.6.2019ASC Bratislava
Faktúra20/19Publikácia ZUŠ a jej riadenie41,4512.6.2019RAABE Slovensko
Faktúra21/19Tlačivá41,6517.6.2019ŠEFT a.s. B.Bystrica
Faktúra22/19Energie I.polrok1155,8024.6.2019RONDO s.r.o. Kežmarok
Faktúra23/19Telefón a internet137,571.7.2019ORANGE
Faktúra24/19Služby PZS vypracovanie kat.prác264,0027.6.2019PZS s.r.o Poprad-Matejovce
Faktúra25/19Za tovar317,291.7.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra26/19Pedagogické diáre32,809.7.2019RAABE Slovensko
Faktúra27/19Služby TPO a BT90,0012.7.2019Tatrahasil Poprad
Faktúra28/19Školenie 320,002.7.2019brain Storming s.r.o.
Faktúra29/19Telefón a internet137,6529.7.2019Orange
PDFZmluva2/19Zmluva o nájme priestorov ZUŠ1.7.2019RONDO s.r.o. Kežmarok
PDFZmluva3/19Zmluva o poskytovaní priestorov na činnosť ZUŠ28.8.2019ZŠ s MŠ Rakúsy
Faktúra30/19Telefón a internet139,642.9.2019Orange
Faktúra31/19Správa webstránky300,002.9.2019brain Storming
Faktúra32/19Inšt., archiv. a servis IT98,003.9.2019František Venglík
Faktúra 33/19Za materiál122,003.9.2019TAURUS Gaborčík
Faktúra34/19Stravné lístky857,226.9.2019Up Slovensko
Faktúra35/19Kniha - ZUŠ a jej riadenie41,756.9.2019RAABE Slovensko
Faktúra36/19Kniha - Prechod na nový zákon35,0018.9.2019RAABE Slovensko
Faktúra37/19Programové vybavenie WINIBEU, WINPAM155,3518.9.2019IVES Košice
Faktúra38/19Telefón a internet193,661.10.2019Orange
Faktúra39/19OP a OS pren.náradia a spotrebičov112,008.10.2019Revitec s.r.o.
Faktúra41/19Stravné lístky857,2216.10.2019Up Slovensko
Faktúra42/19Výkon TPO a BT90,0017.10.2019Tatrahasil
Faktúra43/19Kreatívny a výtvar. materiál204,5729.10.2019NOMILAND s.r.o.
Faktúra44/19Za služby61,5029.10.2019Paloma s.r.o.
Faktúra45/19Telefón a internet173,7329.10.2019Orange
Faktúra46/19Čist., kanc. potreby a učebné pomôcky555,055.11.2019Lusila s.r.o.
Faktúra47/19Kniha ZUŠ a jej riadenie42,3926.11.2019RAABE
Faktúra48/19Revízia plyn. kotla165,6027.11.2019Andrej Slivka, plynoservis
Faktúra49/19Telefón a internet133,882.12.2019ORANGE
Faktúra50/19Učebné pomôcky388,002.12.2019RYTMUS s.r.o. Kežmarok
Faktúra51/19Tovar-čist.,dezinf. prostr.372,893.12.2019Ján Šurina TVS
Faktúra52/19Servis výpočtovej techniky98,0011.12.2019František Venglík
Faktúra53/19Za výkon TPO a BT90,0016.12.2019Tatrahasil Poprad
Faktúra54/19Za tovar272,6216.12.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra55/19Za stravné lístky1 100,1016.12.2019Up Slovensko
Faktúra56/19Za tovar120,7418.12.2019LUSILA s.r.o.
Faktúra57/19Za energie1269,8818.12.2019RONDO s.r.o.
Faktúra58/19Pracovné odevy a obuv464,7019.12.2019Iveta Barnášová Kežmarok
Faktúra1/20Telefón a internet134,963.1.2020ORANG
Faktúra2/20Antivírus na 2 roky34,6017.1.2020TAURUS
Faktúra3/20Telefón a internet132,5629.1.2020ORANGE
Faktúra4/20Správa webstránky
I. polrok
300,003.2.2020STORMING
Faktúra5/20Kniha - ZUŠ a jej riadenie41,7513.2.2020RAABE
Faktúra6/20Stravné lístky1 100,1024.2.2020Up. Slovensko
Faktúra7/20Telefón a internet133,762.3.2020ORANGE
Faktúra8/20Kniha Účt. súvzť.v samospráve33,0023.2.2020RVC Štrba
Faktúra9/20Servis IT42,0023.3.2020Venglík František
Faktúra10/20Telefón a internet132,561.4.2020ORANGE
Faktúra11/20ZUŠ a jej riadenie - kniha41,751.4.2020RAABE Slovensko
Faktúra12/20Doména s hostingom, upgrade miesta 60,0016.4.2020STORMING
Faktúra13/20Služby technika BT a TPO90,0020.4.2020TATRAHASIL Poprad
Faktúra14/20Telefón a internet132,8430,.4.2020ORANGE
Faktúra15/20Kontrola HP38,935.5.2020TATRAHASIL Poprad
Faktúra16/20Upgrade na bezp.certifikát pre OOÚ, správa webstránky355,005.5.2020STORMING
Faktúra17/20Telefón a internet132,561.6.2020ORANGE
Faktúra18/20Stravné lístky917,942.6.2020Up Slovensko
Faktúra19/20Program na rok 2021159,0012.6.2020aSc Agenda
Faktúra20/20Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7515.6.2020RAABE Slovensko
Faktúra21/20Tovar -čist. a dezinf. prostriedky26,8823.6.2020LUSILA s.r.o.
Faktúra22/20Servis výpočtovej techniky70,002.7.2020František Venglík
Faktúra23/20Telefón a internet132,561.7.2020ORANGE
Faktúra24/20Služby TPO a BT90,0014.7.2020TATRAHASIL
Faktúra25/20Tlačivá59,8314.7.2020ŠEFT a.s.
Faktúra26/20Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7521.8.2020RAABE Slovnsko
Faktúra27/20Štátny znak a preambula SR79,0025.8.2020Megatlač Ružomberok
Faktúra28/20Telefón a internet132,5629.7.2020ORANGE
Faktúra29/20Telefón a internet132,5631.8.2020ORANGE
Faktúra30/20Interiérové vybavenie-skrine628,8028.8.2020B2B Partner
Faktúra31/20Čist.a dezinf. prostriedky241,483.9.2020LUSILA s.r.o.
Faktúra32/20Prevedené práce1 993,003.9.2020KOVOLESS
Faktúra33/20Bezk. teplomery, ochranné rúška202,944.9.2020EURODROGÉRIA Gbelce
Faktúra34/20YAMAHA-uč .pomôcka784,004.9.2020RYTMUS-Computer
Faktúra35/20Stravné lístky1 373,3414.9.2020Up Slovensko
Faktúra36/20Úprava webstránky250,0014.9.2020STORMING
Faktúra37/20APV WINIBEU, WINPAM155,3516.9.2020IVES Košice
Faktúra38/20Držiak na dezinfekciu95,4021.9.2020Kancelária 24 h s.r.o.
Faktúra39/20Telefón a internet132,5630.9.2020ORANGE
Faktúra40/20Žalúzie a siete na okná374,0030.9.2020ENDOR ,M. Debre
Faktúra41/20Pedagogické diáre40,007.10.2020RAABE
Faktúra42/20Tovar na úseku ochrany pred požiarmi26,167.10.2020TATRAHASIL
Faktúra43/20Tabuľa s notovou osnovou194,9012.10.2020INSGRAF
Faktúra44/20Výkon funkcie TPO a BT90,0015.10.2020TATRAHASIL
Faktúra45/20Učebné pomôcky, všeobecný mat.469,2820.10.2020LUSILA s.r.o.
Faktúra46/20Kniha ZUŠ a jej riadenie41,7520.10.2020RAABE
Faktúra47/20Stravné lístky1 009,0221.10.2020Up Slovensko

Archív