Zloženie rady školy:

Predseda:  Oskár Pompa, Dis. art

Členovia:  Anna Szentiványiová – zvolený zástupca pedagogických a ostatných zamestnancov školy

Ing. Jaroslav Mačičák – delegovaný zástupca zriaďovateľa za poslancov

Lenka Luxová – delegovaný zástupca zriaďovateľa za obec

Mária Heldáková – zvolený zástupca rodičov