Základná umelecká škola Rakúsy            Prázdninový pozdrav žiakom a rodičom             Slniečko a krajina plná zelene s masívom Tatier v pozadí nech nás…

Continue Reading →

Pekný deň .

                Základná umelecká škola  Rakúsy 33 Riaditeľ oznamuje termín prijímacej talentovej skúšky a zápisu na štúdium hudobného a výtvarného odboru…

Continue Reading →