Oznam 01.02.2021

                     Základná   umelecká   škola   Rakúsy   33                  

         Usmernenie pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu na základných umeleckých školách  od 1.2.2021  v rámci platných smerníc  v zmysle rozhodnutí

                                        Pandemickej komisie vlády SR,  Ústredného krízového štábu,  Vlády SR v uznesení,  Úradu verejného zdravotníctva SR,  rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Forma  vzdelávania Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9418:2-A1810  z 8. januára 2021 školské vyučovanie v školách prebieha od 01.02.2021 aj naďalej dištančnou formou , okrem uvedených výnimiek a to až do obnovenia školského vyučovania v príslušných školách.                                                         Uvádzame, že miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o ďalších,  avšak  len prísnejších opatreniach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.                                                                     Očakáva sa platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného     Ministerstvom zdravotníctva SR .

        Ďakujeme za ústretovosť a prajeme hodne optimizmu                  

zamestnanci ZUŠ Rakúsy