Základná umelecká škola Rakúsy

Deň otvorených dverí v ZUŠ 2018

Deň otvorených dverí v ZUŠ     Pozývame všetkých záujemcov o štúdium v Základnej umeleckej škole Rakúsy a rodičov na Deň otvorených dverí (prehliadku našej školy), ktorý sa uskutoční dňa 15. júna 2018 od 10,00 hod. do 15,00 hod.   Kultúrne podujatie Žiaci ZUŠ si svoje zručnosti a talent nadobudnuté počas školského roka odprezentujú na kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutoční…
Read more


25. mája 2018 0

Oznam – talentové skúšky 2018

Záujemcom o štúdium v základnej umeleckej škole oznamujeme, že talentové skúšky sa uskutočnia v termíne od 11. júna 2018 (pondelok) do 15. júna 2018 (piatok), v čase od 13.00 do 17.00 hodiny v priestoroch budovy Základnej umeleckej školy  Rakúsy 33. Žiakov prijímame do nasledovných odborov: Hudobný odbor – keyboard, husle, gitara, akordeón Výtvarný odbor – výtvarná výchova (prípravné štúdium,…
Read more


25. mája 2018 0